Zespół

Kancelarię Adwokacką Edyty Bocianiak tworzy grono ambitnych prawników, posiadających duże doświadczenie zawodowe. Ponadto w celu zapewnienia kompleksowej obsługi Klientów kancelaria na stałe współpracuje ze specjalistami z zakresu: rzeczoznawstwa, księgości itd.

Adwokaci

radca prawny

Edyta Bocianiak – Adwokat, radca prawny

Abslowentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską pod tytułem ,,Sytuacja prawna majątku byłej PZPR”, obroniła w 1999 roku. Ponadto uzyskała tytuł magistra na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu w roku 2000, broniąc pracę pod tytułem „Kościół wobec aborcji i konkordatu” – analiza dyskursu. W roku 2017  ukończyła Kurs Prawa Niemieckiego i Europejskiego zorganizowany w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego przez Wydział Nauk Prawnych Uniwersytetu w Kolonii – zdała egzamin w języku niemieckim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich oraz zagranicznych kancelariach prawnych – Niemcy. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa międzynarodowego, prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, prawie rodzinnym (rozwody, kontakty z dziećmi). Posiada praktyczne wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu zagadnień związanych z prawem spółdzielczym, które nabyła czynnie angażując się w działania władz spółdzielni mieszkaniowych w Toruniu, w tym pełniąc funkcję vice-prezes jednej z nich. W kręgu jej zainteresowań pozostają również sprawy związane z problematyką prawa pracy oraz prawa rodzinnego, będące wyrazem zainteresowania problemami osób uzależnionych oraz poddawanych resocjalizacji, z którymi miała bezpośredni kontakt w trakcie pięcioletniego pełnienia funkcji kuratora społecznego dla dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Toruniu.

Zasada rzetelności, którą kieruje się w pracy adwokata jest wynikiem wcześniejszych doświadczeń zawodowych, które zdobywała jako dziennikarka radiowa oraz autorka serwisów informacyjnych. Jest laureatką wielu wyróżnień oraz autorką scenariuszy, artykułów i publikacji, w tym książki ,,Czy jutro będziemy inne?”, wydanej przez Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Szkoleń i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu.

W 2009 roku po odbyciu aplikacji radcowskiej i zdaniu z wynikiem dobrym egzaminu radcowskiego została wpisana na listę radców prawnych. Od sierpnia 2020 wykonuje zawód adwokata i jest wpisana na listę adwokatów  Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. Włada biegle językiem angielskim (międzynarodowy certyfikat), językiem niemieckim (studiowała i pracowała w tym języku), językiem francuskim (międzynarodowy certyfikat).

Pasjonatka tenisa i golfa (brał udział w wielu turniejach również międzynarodowych)

radca prawny

Ewa Piątak – prawnik, doradca podatkowy

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1999-2004). W 2004 roku zdała egzamin państwowy na doradcę podatkowego i w dniu 6 listopada 2006 roku, po odbyciu dwuletnich praktyk, została wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 10570. Od 2004 roku współpracuje z jedną z największych Kancelarii Podatkowych w Słupsku, od 8 marca 2011 r. prowadzi również własną Kancelarię. Zajmuje się doradztwem podatkowym (w tym reprezentowaniem przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi), audytami podatkowymi, doradztwem księgowym, a także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Świadczy usługi w języku polskim i niemieckim.

radca prawny

Piotr Piątak – radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikant sądowy w latach 2005-2008 zakończonej złożeniem egzaminu sędziowskiego na łączną oceną dobry. Posiada kilkuletni staż pracy na stanowisku asystenta sędziego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie zawodowe m.in. w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa handlowego. Świadczy usługi w języku polskim i angielskim.