Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu prawa !

szkolenia z zakresu prawa

Nasza kancelaria organizuje samodzielnie bądź przy współpracy z izbami gospodarczymi oraz firmami szkoleniowymi kursy z zakresu prawa, szczególnie z zagadnień znajdujących się w obszarze naszej praktyki. Odbywają się one w różnej dostosowanych do potrzeb konkretnego kursu formie, najczęściej jednak przybierają formułę: prezentacji, wykładu, warsztatów, seminariów, śniadań biznesowych i indywidualnych coachingów dla kadry menedżerskiej.

Przeprowadziliśmy szkolenia:

 • • W październiku 2020 adwokat Edyta Bocianiak w Centrum Biznesu w  Grudziądzu prowadziła szkolenie dla około pięćdziesięciu przedsiębiorców  z prawa gospodarczego w tym z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółki.

 • • W 2019 poprowadziła w IV LO zajęcia dla młodzieży w ramach Europejskiego Dnia Prawnika.

 • • W 2017 adwokat Edyta Bocianiak ukończyła Kurs Prawa Niemieckiego i zdała egzamin w języku niemieckim na Uniwersytecie w Kolonii.
 • 16.12.2015 Wystąpienie na temat obowiązku alimentacyjnego w świetle praktyki podczas debaty w ramach kampanii Białej Wstążki pod hasłem „Alimenty. Problem rodziny czy społeczeństwa”.

 •  
  Podziękowania od MOEiPU w Toruniu

  Oglądaj relacja TV Toruń.
 • • 28.02.2014 w Radio Zet Gold w Toruniu – porady prawne na anternie radia w ramach programu „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw”
 • • 27.02.2014 w Radio Zet Gold w Toruniu – porady prawne z zakresu prawa pracy w ramach programu „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw”
 • • 16-18.12.2013 w hotelu Lech w powiecie bocheńskim odbyło się szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Z DIALOGIEM KU EUROPIE”. Szkolenie dotyczyło zagadnień z zakresu prawnych aspektów dialogu społecznego, poruszyło podstawowe zagadnienia ustawy o Związkach Zawodowych oraz z zakresu prawa pracy omawiając problematykę ochrony przed mobbingiem, dyskryminacją czy ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawców, konieczności informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji i rozwiązywania sporów zbiorowych.
 • • 09-11.12.2013 w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Z DIALOGIEM KU EUROPIE” na terenie województwa podlaskiego. W trakcie, którego omówiliśmy prawne uregulowania dialogu społecznego oraz ustawę z dnia 23 maja 1991 roku o Związkach Zawodowych.
 • • 28-30.10.2013 w Szklarskiej Porębie przeprowadziliśmy szkolenie w ramach projektu „Z dialogiem ku Europie”
 • • Sierpień 2013 cykl wykładów z zagadnień prawa dla rodzin zastępczych
 • • 25 lipca 2013 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników straży gminnych, pt. „Podstawowe regulacje i uwarunkowania zjawiska przemocy w rodzinie – aspekt prawny i psychologiczny” [zobacz zdjęcia] przeprowadziliśmy liczne szkolenia z zakresu problematyki prawa pracy dla przedsiębiorców
 • • Kursy z wybranych zagadnień prawa cywilnego
 • • Szkolenia dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu wybranych zagadnień prawa gospodarczego
 • • Zagadnienia z zakresu zakładania, przekształcania spółek oraz windykacji należności