Wysokość wynagrodzenia za czynności podejmowane przez kancelarię ustalana jest każdorazowo w trakcie indywidualnych rozmów z klientem i zależy między innymi od zakresu i rodzaju zlecenia.

Praktykowane przez nas formy rozliczeń:

  • wynagrodzenie jednorazowe – za wykonanie określonych usług
  • wynagrodzenie ryczłtowe– wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną
  • wynagrodzenie godzinowe – na jego wysokość wpływ ma liczba przepracowanych godzin
  • wynagrodzenie z premią za sukces (success fee)
Zadaj pytanie