Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu prawa !

szkolenia z zakresu prawa

Nasza kancelaria organizuje samodzielnie bądź przy współpracy z izbami gospodarczymi oraz firmami szkoleniowymi kursy z zakresu prawa, szczególnie z zagadnień znajdujących się w obszarze naszej praktyki. Odbywają się one w różnej dostosowanych do potrzeb konkretnego kursu formie, najczęściej jednak przybierają formułę: prezentacji, wykładu, warsztatów, seminariów, śniadań biznesowych i indywidualnych coachingów dla kadry menedżerskiej.

Przeprowadziliśmy szkolenia:

  • 16.12.2015 Wystąpienie na temat obowiązku alimentacyjnego w świetle praktyki podczas debaty w ramach kampanii Białej Wstążki pod hasłem „Alimenty. Problem rodziny czy społeczeństwa”.
    

   Podziękowania od MOEiPU w Toruniu

     
   Oglądaj relacja TV Toruń.

 

 

 • 16-18.12.2013 w hotelu Lech w powiecie bocheńskim odbyło się szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Z DIALOGIEM KU EUROPIE”. Szkolenie dotyczyło zagadnień z zakresu prawnych aspektów dialogu społecznego, poruszyło podstawowe zagadnienia ustawy o Związkach Zawodowych oraz z zakresu prawa pracy omawiając problematykę ochrony przed mobbingiem, dyskryminacją czy ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawców, konieczności informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji i rozwiązywania sporów zbiorowych. Czytaj więcej
 • 09-11.12.2013 w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Z DIALOGIEM KU EUROPIE” na terenie województwa podlaskiego. W trakcie, którego omówiliśmy prawne uregulowania dialogu społecznego oraz ustawę z dnia 23 maja 1991 roku o Związkach Zawodowych. Czytaj więcej
 • 28-30.10.2013 w Szklarskiej Porębie przeprowadziliśmy szkolenie w ramach projektu „Z dialogiem ku Europie” Czytaj więcej
 • sierpień 2013 cykl wykładów z zagadnień prawa dla rodzin zastępczych
 • 25 lipca 2013 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników straży gminnych, pt. „Podstawowe regulacje i uwarunkowania zjawiska przemocy w rodzinie – aspekt prawny i psychologiczny” Czytaj więcej przeprowadziliśmy liczne szkolenia z zakresu problematyki prawa pracy dla przedsiębiorców
 • kursy z wybranych zagadnień prawa cywilnego
 • szkolenia dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu wybranych zagadnień prawa gospodarczego
 • zagadnienia z zakresu zakładania, przekształcania spółek oraz windykacji należności